O zespole

Unobtainum – The experimental & modern music

 

Unobtainum 2016 https://soundcloud.com/marekjakubowicz/sets/unobtainum-album

Zendegi Zibast 2015 https://soundcloud.com/marekjakubowicz/sets/zendegi-zibast

 
Duet założony w 2013 roku przez polskich artystów Marka Jakubowicza (gitara, sitar) i Michała Rukszę (fortepian, syntezatory). Od trzech lat wspólnie tworzą i występują na scenach klubowych i teatralnych. Ich muzyka opiera się na dojrzałości dźwięku, wirtuozerii i improwizacji jazzowej.  

W swoich kompozycjach inspirują się różnymi stylami i kulturami z najrozmaitszych zakątków globu. W muzyce Unobtainum można odnaleźć m.in. motywy klasycznego i etnicznego jazzu, inspiracje europejskie, a także wschodnie, wywodzące się z tradycji Indii i Persji. Wielokulturowość stała się nieodłącznym atrybutem większości kompozycji artystów, a ich koncerty nieformalnie określane są mianem „muzycznych podróży”.
Artyści Unobtainum rozpoczynali swoje występy od poznańskiego „Mojego Teatru” w 2013 roku, grali także m.in. na scenie klubu „Szafa” w Łodzi, „Piec Art” w Krakowie oraz w „Piwnicy pod Baranami” (jazz club). Występują samodzielnie, a także wraz z zaproszonymi gośćmi. Z zamiłowania do muzyki świata duet Unobtainum uczestniczy w międzynarodowym projekcie muzycznym „Zendegi Zibast” (z języka perskiego – życie jest piękne), którego pomysłodawcą i producentem jest Marek Jakubowicz. To wielokulturowe przedsięwzięcie z udziałem kilkunastu artystów z Polski, Iranu i Malezji. Artyści Unobtainum wydali dwie płyty z własnymi kompozycjami.


— English —
 
Variety of styles, different cultures and one music – this is the best way to introduce duet Unobtainum performing unique art of sound. The duet was created by two Polish artists: Marek Jakubowicz (the guitar and sitar) and Michał Ruksza (the piano and synthesizers). They have been composing and performing together on club and theatrical stages for years. Their music is based on the maturity of sound, virtuosity and jazz improvisation as well.

The artists’ compositions are inspired by various styles and cultures from all over the world. In their music one can find, for example, the motives of classical and ethnical jazz, European inspirations, as well as those from the East, originating from Indian and Persian traditions. The multicultural nature has become the integral part of the majority of the artists’ compositions. That’s why their concerts are so often called unofficially as the “musical art journeys”.
The musicians from Unobtainum are performing both on a very popular Polish stages (i.e. Piwnica pod Baranami in Cracow) and on niche stages. But the stage is not the limit for them. They just want to share their music with all the people without any borders. That’s why the duet Unobtainum is participating in the international musical project “Zendegi Zibast” (Persian for “life is beautiful”), which has been initiated and produced by Marek Jakubowicz. It’s a multicultural enterprise involving more than a dozen of artists from Poland, Iran and Malaysia. 
The Unobtainum duet has released two albums with their own world music compositions.